Want wij weten dat Christus gestorven is.

Want wij weten dat Christus gestorven is.
 

Het vlees begeert te strijden,
tegen werelds overmacht. 
Het gaat gepaard met zwaard en lijden.
Van nature arm, maar sterk door Christus kracht.


De zonden van de wereld dienen zich aan bij mij. 

De wereld en de duivel spannen zich samen. 
Maar ik loof God, want Hij is aan mijn zij,
en zal de overwinning geven.

Want ik mag weten dat Christus gestorven is.
Voor mijn zonden en mijn schuld.
Dat Zijn bloed vergiffenis wil schenken.
Die straf door Zijnen Zoon vervuld.

Hoe de weg dan ook mag lopen.
Ik sla moedig het hoofd naar boven.
Want mijn ziel zal op Hem hopen.

En dit mag ik weten, ik zal Hem eens eeuwig loven.

 

Ach de duivel en zijn tirannie begeren mij wel te krijgen.

Maar de Heere is mijn schild.

Ik ben van Christus eigen.

En Hij is het die de stormen stilt.

 

De stormen van aanvechting, van pijn en van eenzaamheid.

Die bulderen als in een boze nacht.

Maar het vertrouwen mag weten dat God waakt, zelfs wanneer ik het niet verwacht.

En mij eens tot zich nemen zal op wonderlijke tijd.

 

Daar is het waar mijn hart naar uit mag zien.

En in dat stille wonder dat Christus voor mij stierf.

Want mijn eigen ogen hebben de zaligheid gezien.

Die Christus voor mij verwierf.

 

 

17-08-2016