Versjes 4-6

Versjes 4-6

 

4 In een dag van benauwdheid.

In een dag van verdriet,

weet ik dat U mij ziet.

In een dag van ellende en zoveel pijn,

mag ik weten dat U er voor mij zal zijn.

 

5 De nacht is haast ten einde.

Het morgenlicht toont haar praal.

O God dat Uw Heilige Geest mij deze nieuwe dag bestraal.

 

6 Soms zijn er veel vragen.

Vragen met een waarom.

Eens komt er een antwoord.

De Heere legt dan uit daarom.