Verlangend wachten op Hem.

Verlangend wachten op Hem.

 

Want mijn ziel verlangt, en wacht o Heere op U in eeuwigheid,

Daar Gij op die dag in glans verschijnt,

Aan Uw Kinderen bestreden en moe.

Neemt Gij ze tot U toe.

Daar is geen ramp , geen leed,

Daar bij Het Lam wat Vrede heet.

Daar zijn alle tranen veranderd in eeuwig vreugde,

Daar is het eeuwig Licht, en daarvan zingt dit lofgedicht”.