Verlangen naar God

Verlangen naar God      (psalm 42)

 

(Refrein)

Mijn ziel dorst naar U, zoals een hert naar water.

Mijn hart verlangt naar het zuivere evangelie Woord.

Als een Kind aan de Bron bedelend om genade.

Kracht in Christus bloed voor wie Hem toebehoort.

 

Als tranen over mijn wangen stromen vanwege moeite en pijn.

Aanvechtingen des vlezes en ’t boze werk van satanan.

Als ik huil, waar is mijn Heere en God in mijn leven?

Een God op wien ik vertrouw en hopen zal.

 

(Refrein)

Mijn ziel dorst naar U, zoals een hert naar water.

Mijn hart verlangt naar het zuivere evangelie Woord.

Als een Kind aan de Bron bedelend om genade.

Kracht in Christus bloed voor wie Hem toebehoort.

 

Golven slaan over mijn leven en de noden bereiken de top.

Mijn ziel hunkert naar gerechtigheid en mijn Heere.

Dit weet ik, Hij zal redden en Hij neemt mij op.

En mag ik onder Zijne vleugels veilig verkeren.

 

(Refrein)

Mijn ziel dorst naar U, zoals een hert naar water.

Mijn hart verlangt naar het zuivere evangelie Woord.

Als een Kind aan de Bron bedelend om genade.

Kracht in Christus bloed voor wie Hem toebehoort.

 

Hoe donker de weg ooit dan mag wezen, Zijn handen leiden mij.

Op de weg van heuvels en dalen geen kwaad zal mij geschieden.

Hij zal des daags Zijn goedertierenheid gebieden.

Een lied zingend in duistere nacht, Hij blijft aan mijn zij.

 

(Refrein)

Mijn ziel dorst naar U, zoals een hert naar water.

Mijn hart verlangt naar het zuivere evangelie Woord.

Als een Kind aan de Bron bedelend om genade.

Kracht in Christus bloed voor wie Hem toebehoort.

 

Als vijanden en duivelen mij steken, een zwaard in mijn ziel,

de wereld zich samenspant om mij ter gronde neer te werpen.

Als angst, benauwdheid en verdriet mij overviel.

God is nabij en zal des duivels macht ten gronde nederwerpen.

 

(Refrein)

Mijn ziel dorst naar U, zoals een hert naar water.

Mijn hart verlangt naar het zuivere evangelie Woord.

Als een Kind aan de Bron bedelend om genade.

Kracht in Christus bloed voor wie Hem toebehoort.

 

Doch de Heere zal in alles uitkomst geven, Zijn hulp zal blijken.

Het gebed tot mijn God, de God van mijn betrouwen en mijn leven.

Als het hart onstuimig is, schreeuwt van verlangen, dreigend te bezwijken.

Hoop op God, Hij is de verlossing van mijn aangezicht, Hij zal redding geven.

 

(Refrein)

Mijn ziel dorst naar U, zoals een hert naar water.

Mijn hart verlangt naar het zuivere evangelie Woord.

Als een Kind aan de Bron bedelend om genade.

Kracht in Christus bloed voor wie Hem toebehoort.

 

Dan mag het geloof op Christus zien, Hij mijn Redder en Hij mijn God.

Hij zal mij opnemen in Zijn heerlijkheid, ja dan eeuwig bij Hem te mogen wezen.

De vrede Gods in mijn hart en Hij mijn Deel en het zaligst lot.

Daar wordt de dorst gestild en zal het eeuwig verzadigd Hem roemen en Hem vrezen.

 

 

Harm-Jan Breugem- Gedicht 2de en herziende druk op 24 januari 2017