Rentmeesterschap.

Rentmeesterschap.

 

De mens leeft hoe hij het wil.

Ze vergeten alleen hun rentmeesterschap.

Want God ziet alle dingen.

Onze zonden die Hij eens bestraft.

 

De zonde blijft niet ongestraft.

Ze leidt naar het eeuwig verderf.

Gewis daar is een God die leeft.

En op deez aarde vonnis geeft.

 

Soms lijkt het de goddelozen goed te gaan.

Maar ze beseffen niet dat ze bij de afgrond staan.

Om daar eens in te vallen.

Voor eeuwig om te komen.

 

De zonde blijft niet ongestraft.

Ze leidt naar het eeuwig verderf.

Gewis daar is een God die leeft.

En op deez aarde vonnis geeft.

 

Op een dag komt s’ Hemels Heer.

Van zijn troon op aarde neer.

 Ieder mens wordt berecht.

Naar zijn zonde, kwaad en slecht.

 

De zonde blijft niet ongestraft.

Ze leidt naar het eeuwig verderf.

Gewis daar is een God die leeft.

En op deez aarde vonnis geeft.

 

 

 

 

 

 

 

7-6-14