Rechtvaardiging voor God

Rechtvaardiging voor God

 

Hoe ben ik rechtvaardig voor God?

Hoe worden mijn zonden weg genomen?

Wat is mijn eeuwig lot?

Hoe kom ik weg uit mijn eeuwig omkomen?

 

Wat moet ik doen opdat ik zalig mag worden?

Ja geloven in Hem, Christus en Zijn volbrachte werk.

En dat door het bloed van Christus op onverdiende gronden.

Wilt Hij mij genadig zijn en maken door Zijn krachten sterk.

 

De Heere is een genadig en rechtvaardig God.

Hij zond Zijn Zoon om voor mijn zonden te sterven.

Hij stierf voor mij zo bewogen was Hij met mijn eeuwig lot.

Om voor mij het eeuwige leven uit genade te verwerven.

 

Wat is mijn eeuwig lot?

Wie Christus mag kennen en wilt houden zijn geboden.

Wie belijden mag ‘de Heere is mijn God’.

Ja voor hen staat de poort der zaligheid open.

 

Hoe kom ik weg uit mijn eeuwig omkomen?

Dat is uit vrije genade van God alleen.

Zij Gods kinderen die uit genade worden aangenomen.

Die zich reddeloos begeven tot hun Zaligmaker Christus heen.