Rechtvaardiging voor God

Rechtvaardiging voor God

 

Hoe ben ik rechtvaardig voor God?

Hoe worden mijn zonden weg genomen?

Wat is mijn eeuwig lot?

Hoe kom ik weg uit mijn eeuwig omkomen?

 

Hoe word ik zalig?

Door het geloof alleen.

Door het dierbaar bloed van Jezus.

En door Amen op Zijn Woord te zeggen

 

De Heere is rechtvaardig.

Hij stuurde Zijn Zoon om te sterven.

Dat ter vergeving van mijn zonden.

Zodat ik weer het eeuwig leven zou kunnen beërven.

 

Wat is mijn eeuwig lot?

Als je de Heere mag kennen.

Uit liefde wilt houden zijn gebod.

Met vrijmoedigheid Hem mag belijden.

´De Heere is mijn God.´

Dan staat het hemelrijk open.

Voor hen die het smalle pad belopen.

 

Hoe kom ik weg uit mijn eeuwig omkomen?

Dat mag gebeuren door Gods genade.

Die zondaren aangeboden wordt.

En het met blijde handen aanpakt uit Zijn handen