Psalm 46 Nieuwjaarspreek 2015

Psalm 46              Thema                 God is een toevlucht voor de Zijnen

Psalm 46 : Tekst vers 2 en 3a: God is ons een Toevlucht en Sterkte; Hij is krachtelijk bevonden een Hulp in benauwdheden. Daarom zullen wij niet vrezen,

Psalm 62

 

1.       Voor wie is Hij de toevlucht?

2.       Zijn hulp in benauwdheden.

3.       Hoe sterk is deze toevlucht?

 

1.      Voor wie is Hij de toevlucht?

Gemeente het nieuwe jaar is weer ingegaan. Het jaar 2015. De Heere wou u en mij nog sparen en doen beleven het nieuwe jaar, wat een genade van Hem en dat onverdiend. We stonden gisteren stil bij psalm 102 de vergankelijkheid van de mens en Gods trouw in eeuwigheid aan de mens. Vandaag, Nieuw Jaar willen wij stil staan bij psalm 46, waarin onze tekstverzen , vers 2 en 3a  als volgt spreken: God is ons een Toevlucht en Sterkte; Hij is krachtelijk bevonden een Hulp in benauwdheden. Daarom zullen wij niet vrezen.

In 1070 werd een burcht gebouwd in Duitsland, ik denk dat jullie wel weten welke burcht/ kasteel ik bedoel: De Wartburg, een prachtig kasteel met vele kamers, sterke muren, kortom een sterke burcht. Deze lag hoog gelegen op een berg. Zo’n burcht kon nooit zomaar ingenomen worden, zo’n burcht had vaak sterke muren, stevige poorten en vaak ook water rondom. Dit kasteel is meerdere keren een toevlucht geweest voor verschillende mensen, met name de Duitse Hervormer Maarten Luther heeft daar een tijd doorgebracht, nadat hij in de rijksban werd gedaan en toen door de zorg van de keurvorst Frederik III van Saksen werd overgebracht na deze burcht.

 

Maarten Luther  schreef eens het bekende lied: Een vaste burcht is onze God, een toevlucht voor de Zijnen. Dit prachtige lied laat zien voor wie de Heere de Toevlucht is en wil zijn. Namelijk voor de Zijnen, degene die van Hem zijn, met Zijn bloed gekocht zijn, voor dezulken is Hij een toevlucht. Zo komt de Heere ook vandaag nieuwjaarsdag naar uw toe en vraagt liefdevol, laat Mij nou je toevlucht, je schuilplaats wezen. Kom bij Mij toch schuilen in het nieuwe jaar, want dan ben je veilig en geborgen, dan kan geen vijand je meer kwaad doen, want ik bescherm je.

 

Kinderen jullie kennen vast het lied wel ik zag een kuikentje Dat bij zijn moeder zat. Onder haar vleugels, waar het veilig zat. Tegen regen, tegen zonneschijn, Heer, zo wil ik bij U zijn.     In de schaduw van Uw vleugels Wil ik schuilen, wil ik schuilen In de schaduw van uw vleugels
Wil ik schuilen, o Heer en dan dit versje :U bent mijn toevlucht U bent mijn sterkte, U bent mijn schuilplaats, U o Heer.

 

Dit versje laat zien kinderen hoe gelukkig je mag zijn, als je bij de Heere mag schuilen, dan ben je veilig voor de vijand, veilig voor de aanvallen van de duivel. Zo kinderen wil de Heere ook dat je bij Hem komt schuilen, Hij vraagt het ook aan jullie, wil je bij Mij schuilen? Wil je van Mij worden? Mag Ik voor je zorgen?

 

Wonderlijk dat de Heere onze Toevlucht nog wil zijn. Wij zondigen keer op keer, dag aan dag en toch zegt de Heere; maar er is vergeving, door Mijn lieve Zoon bewerkt. Die daalde af uit de Hemel en kwam naar deze aarde, om de mens te redden van hun val die leidt naar het eeuwig verderf. Zo lief had Hij deze wereld. Zoveel gaf Hij om u. Hij had Zijn leven over voor uw, Hij ging de dood in voor u en Hij is weer opgestaan voor u. Opdat wij straks zouden opstaan in een nieuw leven met Hem.

 

Hoe kom ik in deze toevlucht? De Heere vraagt het aan u, kom binnen schuilen , veilig bij mij.

De duivel gaat rond als een briesende leeuw zoekend wie hij kan verslinden en hij zit menig mens uit ons midden op de hielen en probeert zijn prooi te grijpen. Het liefst wil hij ze verslinden. Denk maar zoals aan een tijger op jacht. Met een enorme snelheid jaagt de tijger achter het dier aan. Hij kiest er eentje uit van wie hij ziet dat hij zwak of jong is en makkelijk te grijpen is. Hij verliest het dier geen enkele seconde uit het oog, maar jaagt het haastig achterna. Tot dat hij het grijpt en op de grond weet te krijgen en kan verslinden. Gemeente, weet uw?, zo gaat de duivel ook tekeer en wij hebben dat soms veel te weinig door. De duivel is geen schoothondje, de duivel is geen schaap, ook al doet hij zich zo soms voor, maar van binnen is het een grijpende wolf. Hij zal niet wachten voor hij ze prooi verslonden heeft. Zo jaagt hij ook u achterna. Hij zit u op de hielen en verliest u geen seconde uit het oog. Totdat eens het moment komt dat hij u verslind. Maar gemeente er is nog een hoop, er is nog een redding. Er staat daar op een berg een sterk kasteel een kasteel waar geen roofdier naar binnen kan, want op de muren staan duizenden engelen die met vurige pijlen en bogen de vijanden doden die daar ook maar durven in de buurt te komen.

 

Voor het kasteel staat een man , een man die met liefdevolle ogen kijkt naar de mensen die het kasteel passeren. Allemaal reizigers met gescheurde kleding en wonden, op weg naar de eeuwigheid. Hij vraagt elke reiziger wil je schuilen, komen wonen in Mijn kasteel? Maar de meesten schudden hun hoofd en zeggen: ik kan mij zelf wel beschermen, ik heb U niet nodig. S’ nachts kijkt Die man uit het raam en ziet tot Zijn groot verdriet de wilde dieren die velen van de reizigers verslinden. Reizigers naar de eeuwigheid die dachten dat ze zich zelf konden beschermen en beveiligen, maar dat moesten ze bekopen met de eeuwige dood. Ook u en ik komen vandaag langs dat kasteel, het kasteel van de eeuwige vrede. Daar staat die Man weer, het is de Heere Jezus en Hij vraagt wilt u bij Mij schuilen, wilt u bij Mij wonen? Wat is daarop uw antwoordt? Weet u? Daar bent u veilig en geborgen. “In Mijn toevlucht komt geen roofdier binnen”, zegt de Heere , want Mijn engelen heb ik geboden dat zij u bewaren. De duivel is wel machtig, maar Ik ben almachtig. De duivel moet het onderspit delven tegen God, want de Heere Jezus heeft de kop van de slang (de duivel) vermorzeld, ook al heeft hij nu nog stuiptrekkingen en deze stuiptrekkingen zijn levensgevaarlijk. De duivel weet dat hij eens moet sterven en naar de hel gaat en dat maakt hem juist zo gevaarlijk, want hij gaat nog rond als een briesende leeuw, hij heeft er al velen verslonden. Wie ben ik dat ik tegen zijn macht op kan? Wie ben ik dat ik het kan winnen van deze duivelse heermacht? De duivel kent al onze zwakke plekken en heeft al eeuwenlang ervaring hoe hij mensen kan brengen naar de hel. Laten we dan ook voorzichtig wezen en de duivel niet onderschatten.!! Laten we dan ook de noodzaak in zien hoe belangrijk het is dat we deze toevlucht hebben gevonden en binnen zijn gegaan. Ik zie daar die vermoeide en belaste reiziger met een pak van zonde op zijn rug. Daar staat Christus voor de poort van het kasteel. Kom toch binnen, geef je last toch over aan mij. Als je maar je last door blijft dragen, eens zul je daaraan  bezwijken. Kom reizigers, kom binnen, want in Mijn huis, Mijn burcht, zijn vele woningen. Genoeg! Ook is er plaats voor u. U bent genodigd. De Heer van het kasteel wacht op u.

 

Voor wie is hij de toevlucht? Weet u het gemeente? Voor een ieder die dat kasteel, deze toevlucht in vlucht, het kasteel van de eeuwige vrede mag weten ik wordt beschermd voor de vijand, voor de duivel, voor de wereld en de Heere beschermd mij dan ook voor mijn eigen zondige vlees, wat telkens toch weer alles alleen wilt doen en zichzelf wilt redden. Ik zie nu nog een poort wijd open staan. De Heere bied het u nu nog aan, kom in mijn kasteel, laat Mij je toevlucht wezen. Straks zal eens die poort gesloten worden, haast u en treed binnen door die poort die tot de eeuwige vrede leidt!

 

K’ zie vermoeide en belaste reizigers naar binnen vluchten, vol hulpeloosheid, radeloosheid, vermoeidheid en belastheid, gebukt onder het pak van de zonde. Ze konden zichzelf niet meer redden, ze konden zichzelf niet meer beschermen tegen de wilde dieren (de satan) , maar getroost vluchten ze het vredeskasteel binnen, want daar wacht hen de eeuwige rust. De vaderlijke zorg en troostrijke nabijheid van de Heere Jezus, waarvan ze eeuwig kunnen genieten.

 

De Heere bid het vanochtend u “o zondaar stap op uit de doden laat Mij over u lichten” , kom binnen in dat kasteel, daar ben je veilig, geen wilde dieren kunnen daarbinnen komen, geen satan die daar meer heerst. Toch blijven er ook nog mensen buiten dat kasteel ze wandelen vermoeid en belast verder. Ze hebben het niet door, maar ze worden achtervolgd door het wilde dier, het dier wat hen niet meer los zal laten voor dat hij zijn tanden in zijn prooi kan steken. De duivel, hij gaat briesend u achterna en zal de prooi ontkomen? Nee als u het kasteel niet binnengaat, dan is het met uw gedaan, dan zult u eens verscheurd worden door de duivel, die u eens mee zal slepen naar de hel, de eeuwige verdoemenis!

 

Voor wie is Hij de Toevlucht? , voor de Zijnen, degene die dat kasteel binnen gaan en wat is er dan nog te vrezen in 2015? Al veranderde de aarde haar plaats vers 3a  en al werden de bergen verzet in het hart der zeeën. De Heere is mijn toevlucht, en sterkte,  wat heb ik te vrezen?

Binnen dat kasteel ben ik veilig. Deze toevlucht beschermd mij en als ik dan zo mag binnengaan in dat kasteel in 2015 wat is dat toch heerlijk!!! Dan zul je het ervaren wat de dichter van psalm 62 zegt:  In God is mijn Heil en mijn Eer; de Rotssteen mijner sterkte, mijn Toevlucht is in God. Ik vertrouw op Hem en weet zijn bescherming in 2015.

We willen nu stil staan bij punt 2:

 

2.      Zijn hulp in benauwdheden.

Vers 2: God is ons een Toevlucht en Sterkte; Hij is krachtelijk bevonden een Hulp in benauwdheden.

Wat zal de reden zijn dat de dichter van deze psalm zegt, Hij is krachtelijk bevonden een Hulp in benauwdheden? We weten niet precies wie de dichter van deze psalm is. Het zou goed kunnen dat het David of Salomo geweest is, maar ook andere koningen of dichters zijn niet uitgesloten. Als het David is die deze psalm geschreven heeft zullen deze woorden hem des te meer herkenning in zijn eigen leven bij hem oproepen. David heeft het in zijn leven, wat veel vijandschap en haat kende, deze woorden vaak in vervulling zien gaan. We denken met name aan Saul die David keer op keer probeerde te doden. De Heere bewaarde David en verloste hem keer op keer van Saul en later toen David moest vluchten voor zijn zoon Absalom die hem van de troon wilde stoten mocht hij ondervinden dat de Heere hem niet in de steek liet en dat de Heere hem mocht verlossen. Ook al sneed later de pijn en het verdriet door zijn ziel, toen hij hoorde dat Absalom gedood was. Absalom , mijn zoon, mijn zoon, al ware ik voor u gestorven!!

 

Als je in die bucht mag schuilen waar wij het zo net overhadden ,dan mag je ook net zoals David gaan ervaren dat de Heere krachtig is en ook een hulp is in benauwdheden. Dat is een zeer grote troost. Zeker in deze tijd waarin het zo moeilijk is om voor je geloof uit te komen en waarin de strijd zo in volle hevigheid is uitgebarsten , de strijd tussen de wereld, de duivel en het eigen vlees.

 

De Heere geeft een belofte als je tot Mij de toevlucht hebt genomen , mag je ook Mijn trouwe hulp doen ervaren. Want ik zal voor u strijden en gij zult stil zijn. Dat is nog een belofte gemeente.!! De Heere zal voor u strijden en zal u uit alle nood en ellende verlossen. Zo krachtig is zijn hulp en bescherming.

 

Als u de Heere mag kennen zult u deze hulp ook steeds weer ervaren. Dit leven kent zo veel verdriet en problemen, soms weet je niet hoe je dit op kan lossen, maar dan mag je weten de Heere weet het en Hij is een Hulp in benauwdheden. Je hoeft dat alles niet alleen meer te dragen, want de Heere kent u en Hij zorgt voor u. Zo veel zorg heeft hij voor u over dat hij zegt “dat zonder den wil mijns hemelse Vader geen haar van mijn hoofd vallen kan”. De Heere weet het en kent u nood. Bij de een is dat zijn of haar verdriet om dat zoon of dochter niks meer met God te maken wilt hebben. Bij een ander problemen in het gezin, in het huwelijk of lichamelijke problemen. Niets is bij Hem onbekend, Hij weet ervan gemeente! Daarom probeer het niet alleen te dragen en op te lossen, want dat kunt u niet!! Het is toch veel beter om naar de Heere te gaan en Hem om Zijn hulp te smeken, want wat hoort u elke zondag voor de dienst begint als de dominee zijn votum uit spreekt? Onze hulp is in de naam des HEEREN die hemel en aarde gemaakt heeft, die trouw houdt tot in eeuwigheid en niet laat varen de werken van zijn handen. We mogen onze hulp alleen van Hem verwachten, want Hij kan en wil en zal in nood de uitkomst geven gemeente! , dat wil Hij en doet Hij. Leg dan ook uw lasten en al uw verdriet bij Hem neer, verwacht uw hulp van de Heere die hemel en aarde gemaakt heeft.

 

Misschien kent u dit oude lied wel, een prachtig lied, waarin we dit alles ook zo mooi kunnen samenvatten. Als g’in nood gezeten. Geen uitkomst ziet. Wil dan nooit vergeten: God verlaat u niet en dan de eerste regels van het 2 de couplet: God blijft voor u zorgen, goed is de Heer, en met elke morgen, keert Zijn goedheid weer. Schoon g' in 't verdriet, nergens uitkomst ziet, groter dan de Helper, is de nood toch niet. Al is de nood het hoogst gemeente, de Heere weet er raad mee, bij Hem zijn die problemen en het verdriet daarvan veilig. Misschien zult u het niet gelijk merken, maar toch de Heere zal uitkomst geven en wat bij David en vele andere koningen bleek, zal ook bij uw blijken. De Heere is een grote hoorder van het gebed.

 

Neem daarom ook uw stille tijd gemeente! De tijd om te bidden. Ik weet het, in deze tijd is het verschrikkelijk moeilijk om stille tijd te zoeken. De agenda staat vol, het werk eist alle tijd , social media en ook je smarte Phone. Gemeente ik weet hoe het is. Ik ervaar ook dezelfde strijd als u met deze dingen. Mijn agenda valt nog wel mee, het werk gaat ook nog wel , maar social media en je mobiel dat eist vooral alle tijd! Dat slokt al je tijd op. Hoeveel tijd besteden jullie daaraan jongeren? Denk daar is goed over na? En wat doe je allemaal op je smarte Phone? Weet het ,de Heere ziet alles en heeft er ook veel verdriet van als jij verkeerde dingen bekijkt of naar programma’s kijkt die God verdriet doen. Doe dat toch niet! Dat brengt je steeds verder weg van Hem en het zal alleen maar moeilijker worden om dan nog de Heere te zoeken en te stoppen met deze vuile dingen, want dat is het gemeente! Het is vuil!  Zoek uw stille tijd! ,zet je smart Phone uit. Ga desnoods een stuk wandelen. Hou in alle rust je stille tijd, want het heet niet voor niets, stille tijd. Het is tijd die je vrijmaakt om in stilte met God alleen te zijn en te lezen en bidden. God zegent het gemeente! Zoek Zijn aangezicht! Leg al uw verdriet , pijn en strijdt voor Hem neer. Want Hij is het die spreekt, ook in die stille tijd. Denk maar aan Daniël. Hij ging driemaal per dag naar zijn kamer om daar te bidden. Zoek Zijn aangezicht in de stilte en gemeente neem de tijd daar ook voor! Desnoods plant u het in uw agenda en houd u er tijd voor vrij.  

 

Enkele voorbeelden uit de bijbel van zijn hulp in benauwheden zijn:

De doortocht door de rode zee: De Heere liet Zijn volk niet in de steek toen de Egyptenaren achter de Israëlieten aankwamen om ze terug te halen naar Egypte en misschien ook wel velen Israëlieten te doden. De Heere maakte een pad door de zee. Daar waar geen weg meer was  maakte God een weg. Om zo Zijn volk de redden van de wrede Egyptenaars.

 

Een ander voorbeeld nemen we uit de profetie van de profeet Nahum. Het volk werd steeds belaagd door de Ninevieten, die steden en dorpen aanvielen en geheel uitmoorden. Ook roofden ze veel uit deze steden en dorpen. De Heere beloofde door Zijn profeet Nahum dat Nineve verwoest zou worden en dat er geen ontkomen aan zou zijn voor de burgers van Nineve.

 

Ja deze voorbeelden laten zien. Wie op de Heere betrouwd, wie Zijn eigendom is mag weten de Heere is bij Mij, ik heb niets te vrezen. Hij is mijn hulp en op Hem betrouw ik de dag van de benauwdheid. Ja hij geeft volkomen uitkomst.

 

Helaas zijn er ook mensen die wel zijn hulp in benauwdheden willen, maar niet de Toevlucht willen nemen in Hem. Ik kan u verzekeren als u zo met de Heere omgaat, Hem alleen nodig hebben als er problemen zijn, dat doet God verdriet en in vele gevallen zal Hij ook uw gebed onverhoord laten. Zeker we mogen de Heere om alles vragen, om gezondheid of verbetering in relaties met mensen, noem het maar op. Het mag allemaal, maar als je de Heere alleen nodig hebt om al je problemen op te lossen, dan verhoort de Heere dikwijls niet. Schrikt u daarvan gemeente! Herkent u dit? Ga dan ook na in uw eigen leven, waarvoor heb ik de Heere nodig! Is het alleen voor mijn eigenbelang? Heb ik Hem alleen nodig als het slechter gaat in mijn leven? Ik hoop dat, dat niet het geval bij uw is, maar is dat wel zo, zorg dan vanavond, vandaag nog deze Toevlucht in te vluchten.

 

Soms gemeente kan het zo zijn dat u Gods hulp in benauwdheden anders ziet dan dat u hoopte. Dan kan het lijken als God uw gebed niet hoort en verhoort, maar de Heere hoort altijd het gebed en verhoort u ook. Soms zien we dat niet direct, maar eens zullen we dat zien. In zondag 52 staat het zo mooi verwoord. Wat betekend het woordje amen? Amen wil zeggen: Het zal waar en zeker zijn. Want mijn gebed is veel zekerder van God gehoord, dan ik in mijn hart gevoel, dat ik zulks van Hem begeer. Als u amen zegt in uw gebed, mag uw weten: God heeft mijn gebed gehoord en verhoord en het bijzonderste is: de Heere gaat zelfs nog verder dan dat wij vragen. Hij geeft zelfs nog meer dan dat wij vragen, wat is dat een wonder! Onverdiend, Hij geeft meer, meer dan ik zulks van Hem begeer. Je hoeft alleen maar je mond open te doen gemeente en ik bedoel dat met eerbied, want opent uwe mond eist van Mij vrijmoedig, op Mijn trouw verbond, al wat u ontbreekt, schenk Ik zo gij het smeekt, mild en overvloedig. Wat een genade Heere dat u het geeft. Dan komt die verwondering, Hij wou me het geven en dat onverdiend en Hij geeft me zelfs nog meer. Hij is een blijmoedige gever en heeft de blijmoedige nemer hartelijk lief. Dank aan God, wat een liefde!

 

Hij is krachtelijk bevonden een Hulp in benauwdheden. Verwacht het niet van u zelf, maar van Hem, want Hij zal verlossen en bevrijden. Dat gaat gepaard met strijdt en overgave, maar weet wat de Heere doet is altijd goed.

Al komt de nood o zo hoog. Hij is er en is Hij niet krachtig genoeg om u te bevrijden? Verwacht het van Hem. Zijn hulp zal blijken. Hij was het die verlossing zond en Hij is het die ook in deze tijd nog verlossing zend.

 

God is een Toevlucht voor de Zijnen, hun sterkt als zij door droefheid kwijnen. Ja de Heere heeft er verdriet van als u droevig bent. De Heere zegt, kom maar bij Mij, Ik zal u troosten. Ik zal uw tranen afvegen uit uw ogen. Ik wil uw sterkte zijn als uw door droefheid kwijnt en als je zo naar de Heere toegaat ga je ook wat anders zien. Zij werden steeds Zijn hulp gewaar. De Heere troost niet alleen, nee Hij geeft ook uitkomst en hulp.

 

In een van mijn posters die ik ooit mocht maken stond deze boodschap centraal: Bidden is je overgeven aan God. Je mag alles in de handen van de Heere leggen, want Hij wil zorgen voor je en als je alles in Zijn handen legt mag je weten alles komt goed , want Zijn Vaderlijke handen besturen alles ,naar Zijn volmaakte en goede wil.

 

3.      Hoe sterk is deze toevlucht?

We denken even weer terug aan dat kasteel de Wartburg. Dat eeuwen oude kasteel wat rond 1070 gebouwd zou zijn staat er nog steeds. Dat laat iets zien hoe sterk dat kasteel wel niet is. Ook als is het door de loop van de jaren gerestaureerd, maar wie de Toevlucht neemt in Hem, in Christus,  in dat eeuwen oude kasteel des vredes, mag weten in dat kasteel ben ik veilig, want dat kasteel zal nooit vergaan. Het hoeft ook nooit gerestaureerd te worden. Nee dat kasteel is zo sterk dat blijft staan tot in eeuwigheid. Wat een wonder!!

 

In de tijd van de middeleeuwen woonden veel mensen in de buurt van zo’n kasteel of in een stad die met dikke muren gesloten kon worden. Dat gaf de burgers van die stad, van dat kasteel veiligheid. In die tijd werden veel burgers beroofd en ook gedood en als er vijanden kwamen waren ze veilig in dat kasteel. Maar ze konden niet zomaar in zo’n stad of kasteel wonen. Nee ze moesten daar voor betalen, vaak moesten ze veel pacht betalen aan hun heer. Ze moesten hard werken en moesten veel van wat ze verdienden of oogsten geven aan hun heer. Ze werden vaak onderdrukt en bij het minste gestraft.

Maar zo  gaat het in de Toevlucht van de Heere niet. In Zijn kasteel , in Zijn Toevlucht mag je veilig wonen en hoef je helemaal geen pacht te betalen. Maar als enige verwacht Hij wel van je dat je van Hem houd en dat je Hem innig liefhebt.

 

Helaas zijn er ook mensen die tegen dit kasteel proberen te strijden. Ze vechten mee in het leger van de duivel. Ze haten God en willen alles wat van Hem is kapot maken. Met een groot leger stormen ze op dat kasteel af. Ze houwen in de muren, ze proberen naar boven te klimmen. Ze proberen burgers in dat kasteel dood te schieten of het liefst nog uit dat kasteel te krijgen. Maar gelukkig zijn daar de engelen ze schieten op deze vijanden en zij schieten nooit mis. Vuur en zulver daalt uit de hemel neer en verslind deze vijanden. Ze liggen dood voor de kasteel muren op de grond en de vijanden die op ladders tegen de muren op klimmen worden overgoten met vlammende stukken hout en als daar de Heer van het kasteel zich over de muur buigt om de vijanden ook maar een woord te spreken, vallen zij als dood daar beneden. Geen enkele vijand komt dit kasteel binnen en geen enkel vijand lukt het om een burger mee te krijgen uit het kasteel. Het is een waarschuwing gemeente als u tegen de Heere vecht. U kunt dat nooit en te nimmer winnen. U zult het verliezen met de dood. Ja het leven als onderdaan van de duivel kan zo vredig lijken , misschien een leven vol van voorspoed, veel geld en geluk,  maar  eens komt daar ook een einde aan en zul je sterven.

 

 Ja de Heere van het kasteel beschermd de Zijnen met Zijn vaderlijke handen en geen vijand die tegen dit kasteel vecht komt levend weer weg. De Heere zorgt goed voor de Zijnen. Hij onderhoud hun, Hij beveiligd hun, Hij heeft ze lief. Zo lief heeft Hij de Zijnen. Daarom hebben zij niets te vrezen. In dat kasteel is eeuwig vreugde. Vreugde met het Lam. Zij mogen Gods aangezicht dag aan dag zien en mogen ervan zingen: De Heere is groot een heerlijk God. Een koning die het zaligst lot, ver boven alle goon kan schenken. Uit mijzelf zou ik er nooit aan gedacht hebben om dit kasteel binnen te gaan. Maar Hij riep mij, Hij trok mij, met Zijn liefde en als Hij trekt, kan ik niks anders doen dan mij gewonnen te geven aan Hem. Hij trekt vandaag aan u. Zo’n sterke liefde. Kan u die weerstaan?  Geeft u zich gewonnen?

 

Denk maar is aan die tortelduif waarover gesproken word in Hooglied 2. Deze duif mocht schuilen tussen de steenrotsen en mocht zich daar veilig weten tegen de roofvogels en andere roofdieren. Zo vraagt de Heere ook aan u, kom schuilen bij Mij in dat kasteel. Want in dat kasteel ben je veilig. Daar komt geen roofdier binnen. Daar kan de duivel u geen kwaad meer doen. Ja de muren van dat kasteel beschermd de burgers in dat kasteel. Het houd de burgers veilig. Zoals de duif schuilt tussen de steenrotsen, zo mag u schuilen bij Hem.

 

Ja wie de Toevlucht neemt in dat kasteel, wie de Toevlucht neemt in Hem, mag weten; hier ben ik veilig en geborgen. Geen vijand zal dit kasteel verstoren, waar God Zijn woning heeft verkoren.

 

Komt u ook schuilen in deze burcht? Gaat u vandaag dat kasteel binnen? De Heere zegt : er zijn vele woningen, anders zou Ik het u geenszins gezegd hebben. Dit kasteel staat ook vandaag in 2015 nog open, maar eens zal die deur gesloten worden en wie dan nog klopt de deur zal niet meer open gedaan worden. Hij zal dan zeggen: Ik heb u nooit gekend, gaat weg van Mij. Laat het niet zover komen gemeente.! Heden is het nog genade tijd. Er is nog plaats in dat kasteel van de eeuwige vrede. Wie daar naar binnen gaat zal eeuwig vrede ontvangen. Wat er ook verder nog gebeurd in je leven, hoe vaak de duivel het kasteel waar je in schuilt nog probeert aan te vallen. Hij krijgt je niet uit dat kasteel, want de Heere beschermd dat kasteel en houdt alle vijanden tegen ook van 2015.  Daarom zegt vers 3 zullen wij niet vrezen. Er kan nog zoveel gebeuren in 2015. I.S kan Europa binnen vallen, misschien komt de ziekte Ebola wel in ons land. Toch mag je dan weten ik heb geen kwaad te vrezen, Ik mag me toevertrouwd weten aan Hem, die mij beschermd. Ook al komt er vervolging in Nederland, de duivel zal mij niet winnen. Want ik ben van Hem en Hij is een hulp in benauwdheden, ik hoef niet bang te zijn. Ik mag vertrouwen op de Heere, Hij is mijn Toevlucht en sterkte. Hij is krachtelijk bevonden. De duivel kan niet tegen Hem op. Hij zal het onderspit delven.

 

Ja wie de Toevlucht neemt in de Heere Jezus mag weten ik ga niet meer alleen door het leven, maar met Hem. Hij is mijn sterkte en ik mag mijn verwachting stellen op Hem , zo mag ik dan ook met de dichter van psalm 43 zeggen: Wat buigt gij u neder, o mijn ziel! (in 2015)  en wat zijt gij onrustig in mij? Hoop op God, want ik zal Hem nog loven; Hij is de menigvuldige Verlossing mijns aangezichts, en mijn God.

 

Tenslotte;  Voor wie is Hij de toevlucht? We mochten het horen, voor een ieder die dat kasteel binnen vlucht, voor een ieder die zich gewonnen geeft aan Hem die u met zoveel liefde trekt.

 

Wat betekende dat: Zijn hulp in benauwdheden? Dat de Heere voor u wilt zorgen. Dat als u zijn eigendom mag zijn, mag weten de Heere zorgt voor mij, Hij beveiligd mij. Hij is mijn hulp in benauwdheden.

 

Hoe sterk is deze toevlucht? We stonden hier net bij stil. Dit kasteel is zo sterk dat je mag weten ik ben hier veilig. Geen vijand komt dit kasteel binnen, want de Heere is zo sterk en Hij beveiligd mij.

 

Bent u deze Toevlucht binnen gevlucht vandaag? Zo niet doe dit vandaag dan nog. De duivel gaat nog rond als een briesende leeuw. Zoekend wie hij verslinden kan en als u buiten die toevlucht blijft zal u eens worden gegrepen en verscheurd worden door deze leeuw; de duivel. 

 

Ik wil afsluiten met het eerste couplet van een vaste burcht. Dit prachtige lied vat onze tekstverzen zo mooi samen.

 

Een vaste burcht is onze God, 
een toevlucht voor de Zijnen! 
Al drukt het leed, al dreigt het lot, 
Hij doet zijn hulp verschijnen! 
De vijand rukt vast aan 
met opgestoken vaan; 
hij draagt zijn rusting nog 
van gruwel en bedrog, 
maar zal als kaf verdwijnen!

Amen

 

 

"Psalmen keuze"

Voor de Preek

Ps 32 vers 4

Gij zijt mij, Heer', ter schuilplaats in gevaren;
Gij zult mij voor benauwdheid trouw bewaren.
G' omringt me, daar Gij mij in ruimte stelt,
Met blij gezang, dat mijn verlossing meldt.
Mijn leer zal u, o mens, naar 't recht doen handlen,
En wijzen u den weg, dien gij zult wandlen.
Ik zal u trouw verzellen met mijn raad,
Terwijl mijn oog op u gevestigd staat.

 

Gezang 9 de Morgenzang vers 5 en 6


5 Verlicht ons hart, dat duister is,           
Wil ons, naar Uw getuigenis,
Doen vlieden alle kwade paan,
En ijv'rig in Uw wegen gaan.
 

6 Schenk Uwen zegen bij Uw Woord;
Het rijk des satans word' verstoord;
Sterk leraars, sterk onz' overheid,
In 't werk, door U hun opgeleid.

 
 

Psalm 46 vers 1,4 en 6

1 God is een toevlucht voor de Zijnen,
Hun sterkt', als zij door droefheid kwijnen;
Zij werden steeds Zijn hulp gewaar,
In zielsbenauwdheid, in gevaar;
Dies zal geen vrees ons doen bezwijken,
Schoon d' aard' uit hare plaats mocht wijken,
Schoon 't hoogst gebergt', uit zijne stee,
Verzet wierd in het hart der zee.

 

4 De Heer', de God der legerscharen,
Is met ons, hoedt ons in gevaren.
De Heer' de God van Jakobs zaad,
Is ons een burg, een toeverlaat.
Komt, wilt op 's Heeren daden merken;
Aanschouwt des Hoogsten grote werken;
Zijn macht, die nooit te stuiten is,
Maakt d' aarde tot een wildernis.

 

6 De Heer', de God der legerscharen,
Is met ons, hoedt ons in gevaren;
De Heer', de God van Jakobs zaad,
Is ons een burg, een toeverlaat.

 

Na de Preek

 

1 Mijn ziel is immers stil tot God;
Van Hem wacht ik een heilrijk lot.
Hij immers zal mijn rotssteen wezen;
Mijn heil, mijn hulp in mijn gebrek;
Mijn toevlucht en mijn hoog vertrek.
Ik zal geen grote wankling vrezen.

 

4 Doch gij, mijn ziel, het ga zo 't wil,
Stel u gerust, zwijg Gode stil.
Ik wacht op Hem; Zijn hulp zal blijken.
Hij is mijn rots, mijn heil in nood,
Mijn hoog vertrek; Zijn macht is groot;
Ik zal noch wanklen, noch bezwijken.

 

5 In God is al mijn heil, mijn eer,
Mijn sterke rots, mijn tegenweer;
God is mijn toevlucht in het lijden.
Vertrouw op Hem, o volk, in smart,
Stort voor Hem uit uw ganse hart:
God is een toevlucht t' allen tijde.

 

Psalm 91 vers 1 en 5

 

1 Hij, die op Gods bescherming wacht,
Wordt door den hoogsten Koning,
Beveiligd in den duistren nacht,
Beschaduwd in Gods woning.
Dies noem ik God, zo goed als groot
Voor hen, die op Hem bouwen,
Mijn burg, mijn toevlucht in den nood,
Den God van mijn betrouwen.

 

5 Ik steun op God, mijn toeverlaat,

Dies heb ik niets te vrezen:
Wie God vertrouwt, die deert geen kwaad;
Uw tent zal veilig wezen.
Hij zal Zijn engelen gebien,
Dat z' u op weg bevrijden;
Gij zult hen, in gevaren, zien
Voor uw behoudnis strijden.