Naastenliefde.

Naastenliefde.

 

Op een dag zag ik een oude man.

Die haast niet lopen kan.

Na een week vertoonde hij zich niet meer op straat.

Ik dacht : laat ik hem opzoeken straks is het te laat.

Daar zat de oude man.

Hij zij ik heb al twee dagen niks gegeten omdat ik niet meer lopen kan.

Mijn hart vervulde zich met liefde en ontferming.

Laat ik je helpen.

Ik zal naar de winkel voor je gaan.

Eten voor je  klaar maken.

Ik zal je helpen met alles.

Dat is mijn christenplicht.

Hoe zou ik anders voor God bestaan.