Mijn geest verheugd zich in God mijn Zaligmaker

Mijn geest verheugd zich in God mijn Zaligmaker

 

Christus kwam naar deze donkere aarde.

Om de mens te redden van zijn val.

Hij hechte aan hen zoveel waarde.

Dit kindeke werd geboren in een arme stal.

 

Mijn geest verheugd zich in God.

Mijn ziel maakt groot den Heere.

Hij is bewogen met mijn lot.

Hij wil mij van mijn ondergang bekeren.

 

Kom, kom en ziet het Kindeke in de stal.

Gewonden in doeken, Hij wien Israël verlossen zal.

Vol van genade stralen Zijn ogen en die liefde zo teer.

In Hem Gods welbehagen, mijn Redder en mijn Heer.

 

Mijn geest verheugd zich in God.

Mijn ziel maakt groot den Heere.

Hij is bewogen met mijn lot.

Hij wil mij van mijn ondergang bekeren.

 

Er is een lichtend licht opgegaan.

in het donkere Sions Bethlehem.

Zou u dan niet, daar naar toe willen gaan?

Om te buigen en te knielen voor Hem.

 

Mijn geest verheugd zich in God.

Mijn ziel maakt groot den Heere.

Hij is bewogen met mijn lot.

Hij wil mij van mijn ondergang bekeren.

 

Eerbiedig kniel ik voor de kribbe neer.

Daar ligt Hij mijn lieve Heer.

Ik dank God voor dit grote wonder.

Hij voor mij, wat is dat bijzonder.

 

Mijn geest verheugd zich in God.

Mijn ziel maakt groot den Heere.

Hij is bewogen met mijn lot.

Hij wil mij van mijn ondergang bekeren.

 

Ik neem het Kindeke in mijn armen.

Ik verwonder mij, Zijn liefderijk erbarmen.

In liefde kus ik dit Kind.

Wat mij voor eeuwig met Hem verbindt.

 

26-december-2014