Lijdends gedicht.

Lijdends gedicht.

 

Het was donker om Hem heen.

Hij hing voor zondaars hier beneën.

De liefde die Hij gaf.

Werd bespot en veracht.

Maar Hij hield vol voor ons, door Zijn goddelijke kracht.

Hij liet zich schoppen, Hij liet zich slaan.

Zelfs Petrus verraadde Hem, toen kraaide de haan.

De mensen schreeuwden “kruisigt Hem.”

Zelfs God luisterde niet naar Jezus stem.

Hij werd getimmerd aan het vervloekte hout.

Men deed als of Hij een moordenaar was.

Het bloed liep over Hem heen.

De zon ging onder en er was geen licht meer wat scheen.

In het donker om Hem heen.

Op deze verachte aarde beneën.