Kust den Zoon opdat Hij niet zal toornen

Kust den Zoon opdat Hij niet zal toornen                                     (naar Ps. 2 vers 12)

 

Kust den Zoon opdat Hij niet zal toornen.

Bekeert u tot de Zaligmaker, welke Christus is.

Die u leven wilt redden van het verderf.

Opdat gij niet eeuwig zou omkomen.

 

O zondaar wil toch komen tot Mij.

Geef je hart toch aan mij over.

En geef mij jouw zonden.

Ja laat Mij jouw Redder zijn.

 

Kust den Zoon opdat Hij niet zal toornen.

Bekeert u tot de Zaligmaker, welke Christus is.

Die u leven wilt redden van het verderf.

Opdat gij niet eeuwig zou omkomen.

 

Gods wederkomst komt spoedig.

Hij zal komen als een dief in de nacht.

Zoals de zondvloed ten tijde van Noach.

Toen stonden zij plotseling voor Gods rechterstoel.

 

Kust den Zoon opdat Hij niet zal toornen.

Bekeert u tot de Zaligmaker, welke Christus is.

Die u leven wilt redden van het verderf.

Opdat gij niet eeuwig zou omkomen.

 

De nodiging gaat vandaag nog uit.

Haast u en geef je over aan de Heer.

Zo niet Gods toorn zal op u rusten.

Op de dag van Zijn wederkeer.

 

Kust den Zoon opdat Hij niet zal toornen.

Bekeert u tot de Zaligmaker, welke Christus is.

Die u leven wilt redden van het verderf.

Opdat gij niet eeuwig zou omkomen.

 

Zie omhoog naar het kruis van Golgotha.

Daar verwierf Christus voor u genade.

En wat een vrede mag het zijn voor wie dat offer kent.

Ja om Hem straks voor eeuwig groot te mogen maken.

 

14-6-2014