In een dag van benauwdheid.

In een dag van benauwdheid.

In een dag van verdriet.

Weet ik dat U mij ziet.

In een dag van ellende en pijn.

Mag ik weten dat U er voor mij zal zijn.