Hij zal mij leiden.

Hij zal mij leiden.

 

Al weet ik niet waar de weg heen zal gaan.

Mijn Hemelse Gids leidt mij.

Door het tranendal van dit leven.

Door de ravijnen van mijn bestaan.

 

De weg bestaat uit heuvels en kuilen.

Zorgen ,verdriet en beproevingen maken deel uit van elke dag.

Maar een troost, ik ken de Gids die mij geleidt,

op weg naar de eeuwige heerlijkheid.

 

Al is het leven dan strompelen, vallen en weer opstaan.

Mijn Gids houdt mij gedurig vast.

Opdat ik gedurig onder Zijn bescherming val.

En het uitzicht op de hemelpoort niet verliezen mag.

 

Duivel en wereld, wat vechten ze mij steeds aan.

Wie zal die strijdt toch winnen?

Wat zou ik zonder Gids toch beginnen?

Zonder Hem was ik gans verloren gegaan.

 

Maar mijn Gids is Jezus Christus.

Zijn dierbare handen dragen mij.

Over de kuilen en door de rivieren heen.

Opdat ik op Hem vertrouwen zal.

 

Al is je hart dan scheurend van verdriet.

Het bereikt jubelend de Hemelpoort.

Wat maakte Hij mijn last wonder ligt.

En mag ik roemen in Zijn liefde eeuwig en ongestoord.