Het zijn de goedertierenheden des HEEREN.

Het zijn de goedertierenheden des HEEREN.

Als ik bij het morgenlicht mijn ogen open sla. 

Ligt voor mij dat wonder van Zijn gená. 
Een nieuwe dag ontvangen uit Zijnen hand.
Een troostrijk Woord en uitzicht op Hét Vaderland.

 

(Refrein)
Het zijn de goedertierenheden des HEEREN. 
Zijn trouw is heerlijk groot.
Voor zondaren die zich bekeren.
Wil hij ten Redder zijn tot in de dood.
 

Als ik uit somtijds door zwakheid in zonden val.

Is Hij getrouw om mij te rukken uit ´s vijands vurig oven.

Dat ik Hem eerbiedig daarom Hem loven zal.

In oneindige Koninklijke hoven.

 

(Refrein)
Het zijn de goedertierenheden des HEEREN. 
Zijn trouw is heerlijk groot.
Voor zondaren die zich bekeren.
Wil hij ten Redder zijn tot in de dood.
 

Soms gaat het leven door de dalen van beproeving.

Te leven in angst en onzekerheid.

Waar ik dacht dat ik in verging.

Maar Hij mij door die tunnel leidt.

 

(Refrein)
Het zijn de goedertierenheden des HEEREN. 
Zijn trouw is heerlijk groot.
Voor zondaren die zich bekeren.
Wil hij ten Redder zijn tot in de dood.
 

Zijn trouw is groot, ook al ben ik ontrouw.

Mijn hart is open gegaan en Hij is het op wien ik bouw.

Hij is het die mij liefde geeft, die gaat zo oneindig ver.

Door de pijn, door leed en door sterven, tot God wie mij redden zal.

 

(Refrein)
Het zijn de goedertierenheden des HEEREN. 
Zijn trouw is heerlijk groot.
Voor zondaren die zich bekeren.
Wil hij ten Redder zijn tot in de dood.
 

Ja waarlijk het Zijn Gods goedertierenheden.

Dat er een weg naar boven is.

Tot Hem gaan mijn gebeden.

En Hij schenkt mij vergiffenis.

 

(Refrein)
Het zijn de goedertierenheden des HEEREN. 
Zijn trouw is heerlijk groot.
Voor zondaren die zich bekeren.
Wil hij ten Redder zijn tot in de dood.
 

Wie Gods genade en goedheid overdenkt.

Gaat zien, wat een wonder dat ik nog leven mag.

Ja en dat alles door Zijn lieve Zoon die Hij schenkt.

En dat, dat is de enige grondslag.

 

(Refrein)
Het zijn de goedertierenheden des HEEREN. 
Zijn trouw is heerlijk groot.
Voor zondaren die zich bekeren.
Wil hij ten Redder zijn tot in de dood.
 

En daar mag ik en mogen wij om danken.

Voor die prijs met bloed en goed betaald.

Daar klinken de eerste lof en psalm geklanken.

En zij Zijn kinderen worden Thuis gehaald.

 

 

 

18-8-2016