Het vlees geworden Woord.

Het vlees geworden Woord.

 

In een vieze stal lag Gods eengeboren Zoon.

Gekomen uit de hemel dragend de glorie kroon.

Om ons schuld te verzoenen, Zijn leven te geven.

Opdat hij ons in Zijn bloed wasse en onze schuld vergeven.

 

Het Woord kwam neder en werd vlees in Bethlehem.

In d’ velden Efratha’s hoorden de herders een engelen stem.

Namelijk dat u heden geboren is de Zaligmaker Gods.

Christus als Verzoenend Lam voor wien zich bouwt op deze Rots.

 

De wijzen gingen op reis naar Bethlehems stal.

Wie zou geloven dat de Kindeke de Verlosser wezen zal?

Hij werd geboren in een kribbe, niet in een paleis.

Om voor ons te gaan betalen, te voldoen aan Vaders eis.

 

Het Woord kwam neder en werd vlees in Bethlehem.

In d’ velden Efratha’s hoorden de herders een engelen stem.

Namelijk dat u heden geboren is de Zaligmaker Gods.

Christus als Verzoenend Lam voor wien zich bouwt op deze Rots.

 

Bij de tempel stond Simeon verheerlijkende God.

In zijn armen het Kindeke, rijk van dit groot en Gods heilgenot.

En dankende en prijzende, verheerlijkend dit Lam.

Wat zijn schuld wou betalen, welke zijn zonde op zich nam.

 

-Harm-Jan Breugem- 2de druk juni 2017-