Het vlees geworden Woord.

Het vlees geworden Woord.

 

In een vieze stal lag Gods zoon.

Afgedwaald van ’s hemels troon.

Om voor onze zonden eens te sterven.

Zodat wij het eeuwige leven zouden kunnen erven.

 

Het Woord werd vlees in Bethlehem.

In Efratha hoorde de herders een engelen stem.

Namelijk dat u heden geboren is de zaligmaker.

Welke Jezus Christus is.

 

De wijzen gingen op reis.

Maar vonden hem niet in een paleis.

Doch in een arme stal.

Velen geloofde niet dat dit kindeke de verlosser wezen zal.

 

Het Woord werd vlees in Bethlehem.

In Efratha hoorde de herders een engelen stem.

Namelijk dat u heden geboren is de zaligmaker.

Welke Jezus Christus is.

 

Bij de tempel stond een man

Die het kindeke in zijn armen nam

Simeon deze man getuigde van het lam.

Wat een licht voor de verlichting der volken wezen zal.