Het bazuingeschal klinkt

Het bazuingeschal klinkt.

En menig koor van engelen zingt.

Halleluja looft den Heer.

Geeft Hem de eer.

Op een witte wolk staat de Koning der Koningen.

Met Het boek in Zijne handen.

Met een grote stem als vele wateren roept Hij.

Maait en vergadert het onkruid.

Mensen vluchten spelonken in.

Maar het heeft geen zin.

De eeuwige straf komt hen tegemoet.

Bekeert u met  grote spoed.