Heil in de Levends-Fontijn

Heil in de Levends-Fontijn

 

In de droogte van de wereld is geen bron tegen de dorst.

Waar dan mijn dorst te lessen in deze zielendood?

Daar te midden van dat aardse droogte staat de Levends-Fontijn.

Die geeft mij dat vrede water, er is Heil in die Fontijn

 

Wie van dat water drinken zal, zal nimmer dorsten in der eeuwigheid.

De Bron Christus zelve geeft eeuwig vrede en is de weg der zaligheid.

Want bij die bron vind men vergeving van onze schuld en onze zonden.

Waar Hij genadig vergeving schenken wil en heelt de open wonden.

 

Strompelend door het aardse droge begeef ik mij tot deze Fontijn.

Bij Hem de Bron wordt mij Levend Water gegeven en wast Hij mij door Zijn bloed rein.

Want Hij heeft in mij een Ziels-Fontijn gegeven, die overvloeit van de liefde Gods.

Ja getuigend mag ik mag tot mijn naasten spreken, getuigen van Mijn Vaste Rots.

 

Door de aardse woestijn van mijn leven, geeft dat Levende Water mij kracht.

Dat water van de Levends-Fontijn heeft mij aan de voeten van het kruis gebracht.

Ja Hem Christus heb ik nu van node waar ik ga, dag en nacht.

In Zijn armen ben ik veilig en wordt ik eens thuis gebracht.

 

En voor wie die dorsten naar Hem en ook wie nog uit de wereld leven.

Kom tot te bron en ge zult nimmermeer het water des werelds dorsten.

Want Hij geeft iets groters ja vrede water, dat wat de wereld nooit kan geven.

Ja wie drinkt uit de Levends-Fontijn zal het ervaren dat water is tot eeuwig zegen.

 

Strompelend, haastig en dorstend naar deze Fontijn.

Wordt mijn dorst gelest in Hem.

Want Hij heeft in mij een Ziels-Fontijn gegeven.

Die overvloeit van Hem.

 

Levend in de droogte van de wereld.

Is er nergens een bron voor de dorst.

Waar dan mijn dorst te lessen,

in deze zielen dood?

 

Daar te midden van al dat aardse droge.

Staat daar de Levends-Fontijn.

Die biedt mij het eeuwig Vredewater.

Er is Heil in die Fontijn.

 

Stromen van Levend Water.

Die Bron die overvloeit van liefde.

De Bron die Christus is.

De Bron die vrede geeft.

 

Strompelend, haastig en dorstend naar deze Fontijn.

Wordt mijn dorst gelest in Hem.

Want Hij heeft in mij een Ziels-Fontijn gegeven.

Die overvloeit van Hem.

 

Door het dorre leven heen.

Stroomt het water van die Levends-Fontijn in mij.

Wat mij bewaart van duistere paden.

Zeker er is Heil in die Fontijn.