Gods oneindige troost voor de bedrukte.

Gods oneindige troost voor de bedrukte.

 

Ziekte en noden hadden mij omgeven.

De mensen vreesden voor mijn leven.

Alle hoop had ik haast opgegeven.

Maar de Heere liet mij niet begeven.

 

Hij vertelde mij in de nacht van mijn leven.

‘Mijn kind, Ik zal u nooit en nimmer begeven.

Golven kunnen overslaan en stormen kunnen woeden.

Maar Ik zal voor u strijden en u om Mijnentwil behoeden.’

 

Het levenspad verliep anders dan ik had verwacht.

Door Gods genade en Zijn nabijheid kreeg ik nieuwe kracht.

Krachten om verder te gaan en de lust om verder te leven.

Al kwam de nood dikwijls terug en deed de pijn mij steeds nog beven.

 

Maar in de nacht waarin ik lag te piekeren riep de Heere mij.

Hij zei, ‘mijn kind vertrouw op Mij, Ik heb voor u gebeden.

Ik zal u met sterkte omgorden en met Mijn troost omgeven.

Wat er ook gebeurd, het gaat naar hemels Kanaän en Ik blijf u nabij.’

 

 

 

-Harm-Jan Breugem- Gedicht tweede en herziende druk op 24 januari 2017