God met ons

God met ons

 

Gods liefde werd zichtbaar in Zijn lijden.

Wie van Hem Zijn, ik in Hem en Hij de mijne.

Wat een troost om te weten dat Hij met mij is.

Waar de weg heen zal leiden, Zijn trouw blijft gewis.

 

De weg kan soms gaan door grazige weiden.

Maar dikwijls een weg van smart en lijden.

Door de dalen en door de schaduw van de dood.

De macht van de duivel lijkt zo machtig en zo groot.

 

Maar mijn troost is door Christus deze.

In al mijn angsten en mijn vreze.

Mijn haren zijn bij Hem geteld.

En er wordt er zonder Zijn wil geen één geveld.

 

Het levenspad gaat vaak door stormen en door zee.

Maar ik weet dit, Hij gaat met mij mee.

En waar er geen weg tot doorgaan is.

Spreekt Hij door Zijn Woord in mijn droefenis.

 

Als de zee met al haar golven tracht me te overslaan.

Het geloof in Hem mag weten, geen één zal er over mij doen gaan.

Want Hij stilt en maakt op Zijn wenken stil.

De zee en al haar bruis hoe vel zij woeden wil.

 

In de schaduw en banden van de dood.

Waar angst en verdriet schreeuwden in de nood.

Hoever zal het gaan, wat wordt mijn lot?

O waar is nu mijn Heer en mijn getrouwe God?

 

Doch Hij was er, maar ik zag Hem niet.

Ik staarde in het donker waar men Hem niet ziet.

Want ik vergat op Hem te zien.

Zeker Hij had mijn nood gezien.

 

Maar Hij wachtte met open armen om mijn bedroefde hart.

Opdat ik het voor Hem zou uitstorten met al mijn verdriet en smart.

Hij doet troosten, zoals Hij troosten wil en kan ja nimmer geen.

Want Hij blijft in het leed en strijden met mij zij aan zij door de verdrukking heen.

 

De duivel tracht zelfs vuur te steken om mij te doen verbranden.

Maar in en door het vuur ervaar ik, ik ben in Zijn handen.

Geen vlam zal mijn lichaam doen verteren.

Ja Hij is met mij en zal alles ten best doen keren.

 

Door rivieren, zeeën, dalen en kolkend oceaan.

Door storm, regen, hagel, vuur en wind.

Hij zal mij veilig door dit alles heen doen gaan.

Naar de hemelkust waar Hij wacht op Zijn kind.

 

Ja dan kan het leven o zo zwaar en o zo moeilijk zijn.

Hij is met mij en doet mij uitgaan uit werelds woest woestijn.

Om dat er op mijn hoofd door de Heilige Doop geschreven staat.

Mijn kind en Mijn erfgenaam, betaald in Jezus Naam en dat geschreven op mijn gelaat.