God met je!!

God met je!

 

Wat er ook gebeurt God houd van je.

Hij leidt ons door grazige weiden, maar er is ook een weg om te lijden.

Door de schaduw van de dood. Ja de macht van de duivel is groot.

De duivel laat ons soms door het vuur heen  gaan.

Maar door het geloof steekt de vlam mij niet aan.

Omdat God bij mij is. Hij leidt mij er dwars door heen.

Door de wateren maakt Hij een pad. Voor mij om door te treën.

Hij begeleidt en laat mij niet alleen.

Wat er ook gebeurt, Hij is bij mij.

Al ga ik door de schaduw des doods, Hij is bij Mij.

Hij zal je verlossen van de boze macht.

De duivel is sterk, maar God heeft allermacht.

De rivieren kunnen stormen. Maar de hand des Heeren legt ze het zwijgen op.

De rivieren zullen tekeer gaan, maar niet overstromen.

Want God beschermt de vromen.

Hij leidt mij, Hij verkwikt mijn ziel.

Hij behoede u ,want Hij is de Heilige schepper, Israëls Heer.

Gij zijt van mijn. Mijn kind.