God houdt van Nederland.

God houdt van Nederland.

 

(700 jaar+/- na Christus)

 

Lang geleden na Christus kwamen de eerste predikers naar Nederland.

Het waren de hervormers en evangelisten Willibrord en Bonifatius.

Ze brachten het evangelie en verkondigden Jezus Christus.

 

God houdt van Nederland.

Hij begint met Zijn werk.

De duivel is machtig.

Maar God bouwt Zijn kerk.

 

Na verloop van jaren worden we Rooms-Katholiek.

Mensen dienen Maria in plaats van de Heere Jezus.

Priesters vertellen leugens en verzegelen de Bijbel voor de mens.

Er wordt geleerd zaligheid door goede werken.

 

God houdt en laat nooit varen Zijn werk in Nederland.

Hij gaat door met Zijn eens begonnen werk.

De paus en priesters lijken almachtig.

Maar God bouwt en onderhoudt Zijn kerk.

 

(Hervorming begin 31 oktober 1517)

 

In ons buurland schenkt God een richter Maarten Luther.

Hij vertelt de mensen niet door werken, maar uit genade zaligheid.

Er komt hervorming, de Bijbel wordt weer terug geven aan het volk.

Want God laat nooit varen wat Zijn hand begon, maar Hij gaat door met Zijn werk.

 

God houdt van Nederland.

Hij hervormd Zijn kerk.

De kerk en mens dwalen af.

Maar God restaureert Zijn kerk.

 

(1500-1800 oorlog met Spanjaarden en vervolgingen, onze stadhouders vochten voor de hervorming.)

 

Willem van Oranje een van God gegeven vorst.

Vocht voor het ware geloof, redding door Christus bloed alleen.

Karel de vijfde en Philips de tweede bestreden ons.

Maar God deed Zijn ware kerk de overwinning geven.

 

God houdt van Nederland.

Hij gaat door met Zijn werk.

De vervolging is wel krachtig.

Maar God ondersteunt de gereformeerde kerk.

 

(1900 +)

 

Kerken breken vele stromen van soorten kerken ontstaan.

Dwaling, eigen meningen, gedachten en wil gaan een rol spelen in soorten kerken.

Mensen bouwen hun eigen kerk en scheuren Gods werk door midden.

Maar God houdt de ware gelovigen staan.

 

Toch blijft God houden van Nederland.

Ook al kost Hem dat veel verdriet.

Hij houdt vol aan Zijn belofte.

‘Ik laat niet varen wat Mijn hand begon in de Nederlanden.’

                3 november 2013