God houdt van Nederland.

God houdt van Nederland.

 

( 700+ na Christus)

 

Lang geleden na Christus kwamen de eerste predikers naar Nederland.

Het waren Willibrord en Bonifatius.

Ze brachten het evangelie.

 

God houdt van Nederland.

Hij begint met Zijn werk.

De duivel is machtig.

Maar God bouwt Zijn kerk.

 

We worden rooms-katholiek.

Mensen dienen Maria in plaats van Jezus.

Priesters vertellen leugens.

Er wordt geleerd zaligheid door goede werken.

 

God houdt van Nederland.

Hij gaat door met Zijn werk.

De paus lijkt almachtig.

Maar God bouwt Zijn kerk.

 

 

(Hervorming begin 31 oktober 1517)

 

In ons buurland schenkt God een richter.

Maarten Luther.

Hij vertelt de mensen niet door werken, maar uit genade zaligheid.

Er komt hervorming.

Want God gaat door met Zijn werk.

 

God houdt van Nederland.

Hij hervormd Zijn kerk.

De kerk en mens dwalen af.

Maar god restaureert Zijn kerk.

 

(1500-1800 oorlog met Spanjaarden en vervolgingen, onze stadhouders vochten voor de hervorming.)

 

Willem van Oranje onze vorst.

Vocht voor het ware geloof.

Karel de 5de en Philips de 2de bestreden ons.

Maar God doet Zijn ware kerk de overwinning geven.

 

God houdt van Nederland.

Hij gaat door met Zijn werk.

De vervolging is krachtig.

Maar God ondersteunt de gereformeerde kerk.

 

 

(1900 +)

 

Kerken breken.

Veel stromen van soorten kerken ontstaan.

Dwaling, eigen meningen, gedachten en wil gaan een rol spelen in soorten kerken.

Mensen bouwen hun eigen kerk.

Maar God houdt de ware gelovigen staan.

 

Toch blijft God houden van Nederland.

Ook al kost dat Hem veel verdriet.

Hij houdt vol aan Zijn belofte.

Ik laat niet varen wat Mijn hand begon.

In de Nederlanden.

                3 november 2013