Geloven in de Weg

Geloven in de Weg

 

Heer, als ik geen weg meer voor ogen zie.

Als de nood mij omringt en de duivel mij belaagd.

Als mij de moed ontvallen is en daar ik in wanhoop ben,

Wilt U mij Heer toch de weg doen wijzen naar het Kanaän.

 

Heer ik geloof in Uw voorzienigheid, in Uw weg en in Uw plan.

Ook al wordt ik steeds aangevochten door de werken van de satan.

Wil mij toch leren, dat ik op U vertrouwe, dat U mijn Gids wil zijn.

En leiden door dit aardse leven en door de doods Jordaan.

 

Soms Heere begint mijn geloof in U de Weg te wankelen.

Want Heere er komt zovelen beproevingen en strijdt op mij af.

Och Heer wil dat vergeven en mij Uw sterkte en kracht doen geven.

Uw verzoenend sterven waarop ik nederig mens pleiten mag.

 

Gij Heere zijt de Weg de Waarheid en het Leven.

En bij U Zijn uitkomsten zelfs bij de dood.

Dat Gij o Heer mij niet wil verlaten noch begeven.

Maar dat ik mijn leven in Uw handen leggen mag.

 

Want Gods genade is dat Hij mij voor wil gaan.

Ja op mijn levenspad gaat Hij mij voor.

Door het vuur, door stormen en door het lijden.

Mag ik mijn treden zetten in Zijn spoor.

 

Want wie zijn voetstappen in de Zijnen drukt komt behouden thuis,

De duivel kan ons alles afnemen, maar behouden blijft Christus kruis.

Dat ik Zijn eigendom ben blijft een zekerheid zo diep als gewis.

Niemand die me ooit van Zijn liefde scheiden kan en van de erfenis.

 

Want de toekomst mag zeker zijn in Christus, Hij is de Weg.

Nee Gods Kind blijft wel niet gespaard van lijden.

Doch ze zullen met Hem de overwinning behalen.

En zullen op de jongste dag de eer kroon dragen.

 

Soms kan het lijken of de weg waarop we lopen loopt dood.

Doch bij de Heere zijn uitkomsten, Zijn macht is groot.

Als ik geen weg meer zie, hoe ik verder wandelen moet.

Hij maakt een pad en een weg door de zee, die mijn hoop herleven doet.

 

Nee want niet het wonder geeft mij de hoop, maar Zijn nabijheid.

Dat Hij mij voor wil gaan en mij leiden op de juiste paan.

Op weg naar de eeuwige zaligheid achter Hem mijn Liefste aan.

Hij zal mij leiden door Zijn Raad, want Hij heeft voor mijn zonden voldaan.

 

En als ik in ellende en nood opnieuw wankel en de moed verlies.

Zegt het geloof vertrouw op Hem de Weg alleen.

Want als is het dat ik nu geen hand voor d’ ogen kan zien.

Hij kan en zal redding geven en in mijn nood mij voorzien.