Gebed en verlangen naar de hemel.

Gebed en verlangen naar de hemel.

 

Och gaf mij iemand duivenvleugelen!

Om weg te vliegen. Van alle kwaad, van alle zorg ontheven.

Tot de Poort des Hemels gedreven.

Daar waar alle smart is teniet gedaan.

En waar ik veilig, zonder zorgen, zonder tranen bij Hem mag zijn.

In Jezus naam Amen.