Er komt een dag.

Er komt een dag.

Dat de wereld God zal zien.

Mensen met een blijde lach.

Ook mensen met veel aanzien.

Op de wolken zal hij komen.

Met de engelen om hem heen.

Naar deze verdorven wereld hier beneën.

Om recht te doen.

Om te oordelen de levende en de doden.

Mensen die hun vertrouwen hadden op hun dode afgoden.’

De aarde zal vergaan door het verterende vuur.

Bekeerd u want nu is er nog vergeving dit uur.