De nacht is haast ten einde.

De nacht is haast ten einde.

Het morgenlicht toont haar praal.

O God dat uw Heilige Geest mij, deze nieuwe dag bestraal.