‘De hemelen vertellen Gods eer.’

‘De hemelen vertellen Gods eer.’ Naar psalm 19

 

Mijn ogen staren naar de hemel.

Waar ik zoveel sterren zie.

Het lijkt zo oneindig ver.

Maar toch is God dichtbij.

 

De hemelen vertellen Gods eer.

Het uitspansel verkondigd Zijner handen werk.

De sterren vertellen Zijn heerlijkheid.

En de natuur Gods macht.

 

De natuur verheerlijkt Hem.

Lammeren springen vrolijk rond.

Papegaaien krijsen het hoogste lied.

Vogels fluiten tot Zijn eer.

 

De hemelen vertellen Gods eer.

Het uitspansel verkondigd Zijner handen werk.

De sterren vertellen Zijn heerlijkheid.

En de natuur Gods macht.

 

Gods kinderen dienen Hem

Met oprechte harten.

Ze aanbidden het Lam.

Wat hun zonden weg nam.