De Heer zal Zijn toorn niet ontheven.

De Heer zal Zijn toorn niet ontheven.

Ja zelfs die in ’t genot.

Van zond tot zonde leven.

En overtreden elk gebod.

Voor hen die in ’t duister wandelen.

En naar hun verlangens handelen.

Komt Zijn toorn vroeg of laat.

Bekeer u van uw zonde en uwe boze gruwel daad.