De dag des oordeels.

De dag des oordeels.

 

De dag van het oordeel is nabij gekomen.

Christus komt met heerlijkheid naar deze aarde.

Zijn kinderen dan voor eeuwig tot zich genomen.

Door de jaren heen dat Hij hen spaarde.

 

Nee niet van verdrukking, zorg of leed.

Ook niet van strijdt, aanvechting of de kille dood.

Hij was het die met mij en voor mij streed.

In alle rampen, tegenspoed en in al mijn nood.

 

Ja zalig de dag dat Hij Christus wederkomt.

Om dan thuis te komen en om bij Hem te mogen wezen.

Maar wie Hem niet willen kennen en zo sterven zijn verdomd.

En moeten het rechtvaardig, t’ eeuwig oordeel vrezen.

 

De hel, de plaats van smart en eeuwig pijn.

In de aanwezigheid van de duivel en de zijnen.

Nooit meer blijdschap, vreugde dat al zal verdwenen zijn.

De zon zal nooit meer licht geven, noch meer schijnen.

 

Beeft en merk op, de dag des oordeels zal komen.

Bekeer u en kom tot Hem in het bloed van Zijn Zoon.

Wie niet tot Hem gaan zullen het oordeel niet ontkomen.

Maar zullen betalen een ieder naar zijn werk en boze loon.

 

Heden het bloed der genade is gestort.

Voor zondaren verloren door vloek en schuld.

Beseffend mijn werk en mijn wil en mijn ik doet tekort.

Maar Christus zelf die mijn straf door Zijn bloed vervuld.

 

Ja Hem niet kennen wat een oordeel zal er dan eens komen.

Ach zet je dit tijdelijke leven op het spel voor het eeuwig leven?

Alles uit je leven halen, genieten en het laten uitkomen van je dromen.

Vervloekt en onbetaald op het doodsvonnis geschreven.

 

Maar heden er is genade in het bloed van Hem.

Hij die Zijn bloed geeft voor zondaren verloren door schuld.

Die gaan luisteren naar Zijn liefelijke en roepende stem.

En door genade nu op het vonnis ‘Christus betaald’ staat ingevuld.