De dag der wederkomst.

De dag der wederkomst.

 

Er komt een dag,

dat de wereld God zal zien.

Mensen met een blijde lach,

ook mensen met veel aanzien.

 

Op de wolken zal Hij komen.

Met een engelenschare om Hem heen.

Naar deze verdorven wereld hier beneên.

 

Om recht te doen, om te oordelen de levenden en de doden.

Mensen die hun vertrouwen hadden op hun dode afgoden.

De aarde zal vergaan door het verterende vuur.

Bekeerd u, want nu is er nog vergeving dit uur!