Dan zullen stormen, stormen woeden

Dan zullen stormen, stormen woeden

 

Wie Hem als Heere en Heiland mogen beminnen.

Mogen het weten, zij gaan ten hemel binnen.

Dwars door de wereld en door hun eigen zondige vlees.

De duivel heeft menig pijl op zijn pees.

 

En ach de verdrukking en de strijd zal dan wel beginnen.

Maar door het geloof, door Christus zullen zij overwinnen.

Zij gaan ten strijde, maar God strijdt met hen mee.

Zij wandelen door het licht en zullen binnen treên.

 

Dan zullen nu wel stormen, ja stormen woeden,

doch God zal mij behoeden.

Het vuur zal trachten mij te verteren,

maar God zal mij beheren.

 

Al zal het gaan door woestelend oceaan,

geen golven zullen ‘m overslaan.

Maar het geloof ziet naar boven en ik weet,

dat Hij mijn Helper Christus heet.

 

Al gaat het door de weg der zee.

Wis en waarachtig, Hij gaat met mij mee.

En samen bereiken we de eeuwige kust.

Waar ik in Zijne armen val en vindt eeuwige rust.’

 

 

07-09-2016