Artikel 1 William Cowper

Artikel 1 William Cowper

 

Vanaf vandaag maken we een begin aan de artikelenreeks van onze oudvaderen. Bekende komen aan het woord zoals Luther, Calvijn, Knox. Maar ook minder bekende als William Cowper een dichter, Jonathan Edwards de predikant in Amerika waaronder een grote opwekking mocht ontstaan en velen tot geloof kwamen in de Heere. Vandaag wil ik met u een stukje lezen uit het leven van William Cowper. Namelijk een gedicht wat zo diep zijn gevoelens en emoties naar buiten brachten. Dit gedicht is tevens in Nederland een heel bekend gedicht geworden. En persoonlijk is dit gedicht heel veel voor mij gaan betekenen en geeft het mij troost. In de volgende nieuwsbrief staan we stil bij het leven van Cowper en zijn strijd tegen zijn depressies.

Gedicht van William Cowper


God gaat Zijn ongekende gang
vol donkere majesteit,
die in de zee Zijn voetstap plant
en op de wolken rijdt.
 
Uit grondeloze diepten put
Hij licht en vreugd`uit pijn.
Hij voert volmaakt zijn plannen uit,
Zijn wil is souverein.
 
Geliefden Gods, schept nieuwe moed,
de wolken die gij vreest,
zijn zwaar van regen, overvloed
van zegen allermeest.
 
Zoudt gij verstaan waar Hij u leidt?
Vertrouw Hem waar Hij gaat.
Zijn duistere voorzienigheid
verhult zijn mild gelaat.
 
Wat Hij bedoelt dat rijpt tot zin,
wordt klaar van uur tot uur.
De knop is bitter, is begin,
de bloem wordt licht en puur.
 
Hoe blind vanuit zichzelve is
het menselijk gezicht.
God zelf vertaalt de duisternis
in eindelijk eeuwig licht