Als vrome christen leven zal hier haast zijn gedaan.

Als vrome christen leven zal hier haast zijn gedaan.

 

(Refrein)

De wereld verlaat God.

De wereld verlaat Gods weg en veracht Zijn geboden

Zonde is het feest geworden van iedere dag.

Ga jij ook mee?

 

De wereld staat wankelend op de rand der afgrond.

Ze zien het niet, maar zijn in barensnood.

Het hart als een grote en dood bloedende wond.

Tot de dag dat zij alles verliezen in hun eenzame dood.

 

(Refrein)

De wereld verlaat God.

De wereld verlaat Gods weg en veracht Zijn geboden

Zonde is het feest geworden van iedere dag.

Ga jij ook mee?

 

De duivel gaat briesend voort als een leeuw die verscheurd.

Zoekend om te verleiden, ten val te brengen en te verslinden.

Geen ziel die daar aan denkt en daarom treurt.

Ze zijn afgedwaald van het heilspoor en zullen t’ eeuwig ondervinden.

 

(Refrein)

De wereld verlaat God.

De wereld verlaat Gods weg en veracht Zijn geboden

Zonde is het feest geworden van iedere dag.

Ga jij ook mee?

 

Drie vijanden begeren mijn hart en strijden kop aan kop.

De wereld verleid mensen in de begeerlijkheden van ‘tijdelijk geluk’.

De duivel vecht om de harten van de mensen en brengt ze in ‘d ongeluk.

Maar mijn eigen vlees is het sterkste dat geeft het uit eigen kracht niet op.

 

(Refrein)

De wereld verlaat God.

De wereld verlaat Gods weg en veracht Zijn geboden

Zonde is het feest geworden van iedere dag.

Ga jij ook mee?

 

Nederland gaat mee met de wereld en verlaat ook God.

Mensen hebben de Heere niet meer nodig vanwege rijkdom en voorspoed.

Hun hart is dor en koud doch ze vergeten hun eeuwig lot.

De eeuwige straf voor de zonde, daar zij heen reizen, hun val tegemoet.

 

(Refrein)

De wereld verlaat God.

De wereld verlaat Gods weg en veracht Zijn geboden

Zonde is het feest geworden van iedere dag.

Ga jij ook mee?

 

Mijn hart schreeuwt mee met de dichter, ‘oorlof mij arme schapen,

Gij zijt in grote nood! Uw Herder zal niet slapen,

Al zijt gij nu verstrooid, wil U tot God begeven.’

Neemt Zijn heilzaam Woord toch aan en Hij zal u vergeven.

 

(Refrein)

De wereld verlaat God.

De wereld verlaat Gods weg en veracht Zijn geboden

Zonde is het feest geworden van iedere dag.

Ga jij ook mee?

 

De Herder zal niet slapen ook al schud de samenleving op haar fundament.

Hoe als christen staande te blijven in een land wat God verlaat?

Het is de Heere die Zijn kudde omgeeft en Zijn schapen kent.

Begeef u tot de Heer, Hij wil mij redden en wezen mijne Toeverlaat.

 

(Refrein)

De wereld verlaat God.

De wereld verlaat Gods weg en veracht Zijn geboden

Zonde is het feest geworden van iedere dag.

Ga jij ook mee?

 

Ga jij nog in deze wereld mee met de stroom van ongerechtigheid.

Van schuld, zonde, bedrog of zet je je hart op rijkdom eer en macht?

Wees niet dwaas, nu is er nog vergeving, heden is het nog genadetijd.

Geef je hart aan de Heere en Hij geeft je Zijn sterkte en de kracht.

 

(Refrein)

De wereld verlaat God.

De wereld verlaat Gods weg en veracht Zijn geboden

Zonde is het feest geworden van iedere dag.

Ga jij ook mee?

 

Laten we het hoofd opwaarts heffen en zien op Jezus Zijn vergoten bloed.

Ook al verlaat Nederland Gods wegen, zij spoeden heen en gaan ’t gerecht tegemoet.

Maar wiens in Christus voetstappen gaan bereiken de kust van hemels haven.

Daar waar geen verdriet en pijn meer zal zijn, ja om daar eeuwig de dorst in Hem te laven.

 

 

Harm-Jan Breugem- Herziende en tweede druk op 4 april 2017