God geeft een teken dat Hij bestaat. Het teken van Zijn eeuwige trouw, namelijk: Immanuel.

God geeft een teken dat Hij bestaat. Het teken van Zijn eeuwige trouw, namelijk:  Immanuel.