Het leven is ijdelheid zo lang men in zichzelf geloofd.

Het leven is ijdelheid zo lang men in zichzelf geloofd.