Geloven is op iets vertrouwen zonder het te kunnen zien.

Geloven is op iets vertrouwen zonder het te kunnen zien.