Leven als een bloem.

25-01-2013 21:15

Leven als een bloem

 

Leven.

Het duurt maar even.

Al word je tachtig, Al word je honderd.

Iedereen sterft geen enkel uitgezonderd.

 

Onze dagen zijn als het gras.

Ons leven als een bloem.

Totdat de wind erover heen ging en er niets van over was.

 

Leven.

Het duurt maar even.

Al word je tachtig, Al word je honderd.

Iedereen sterft geen enkel uitgezonderd.

 

O Heere ontdek mijn levenseind aan mij.

En zeg mij hoe verderfelijk ik zij.

Elke seconde brengt me een seconde dichter bij de dood.

Voor mij ligt er een hand die mij de uitkomst bood.

 

Leven.

Het duurt maar even.

Al word je tachtig, Al word je honderd.

Iedereen sterft geen enkel uitgezonderd.

 

Maar aan het einde van dit gedicht.

Straalt het Goddelijke licht.

Voor wie in hem gelooft.

Is het eeuwige leven beloofd.

 

Harm-Jan Breugem

 

6 januari 2013