Kust den Zoon opdat Hij niet toorne

20-06-2014 21:52

Kust den Zoon opdat Hij niet toorne                                                     naar Ps. 2 vers12

 

Kust den Zoon opdat Hij niet toorne.

Bekeert u tot de Zaligmaker welke Christus is.

Die u leven wilt redden van het verderf.

Opdat Hij u niet op de weg tot stof zal doen wederkeren.

 

O zondaar. Ik wacht met open armen.

Dat gij komt tot Mij.

Met al je last, al je zorgen.

Want ik wil ze dragen voor zondaren als gij.

 

Kust den Zoon opdat Hij niet toorne.

Bekeert u tot de Zaligmaker welke Christus is.

Die u leven wilt redden van het verderf.

Opdat Hij u niet op de weg tot stof zal doen wederkeren.

 

 

Gods wederkomst is nabij.

Hij komt als een dief in de nacht.

Die iedereen zal verrassen.

Hetzij boos, hetzij blij.

 

Kust den Zoon opdat Hij niet toorne.

Bekeert u tot de Zaligmaker welke Christus is.

Die u leven wilt redden van het verderf.

Opdat Hij u niet op de weg tot stof zal doen wederkeren.

 

 

De nodiging wordt nog gezonden.

Als u, u niet bekeerd komt Gods toorn over u.

Hij zal u voor eeuwig verteren.

In de smarten van de hel.

 

Kust den Zoon opdat Hij niet toorne.

Bekeert u tot de Zaligmaker welke Christus is.

Die u leven wilt redden van het verderf.

Opdat Hij u niet op de weg tot stof zal doen wederkeren.

 

 

Zie daar Het lam op Golgotha.

Hij verwierf voor u gená.

Hij roept vandaag nog komt tot Mij.

En u zult eeuwig rust vinden.

 

 

 

 

14-6-2014