In het donker van mijn leven.

02-02-2013 17:24

In het donker van mijn leven.

Die lange tijd verdriet.

Als zonden mij aankleven.

En ‘k dacht God gedenkt mij niet.

De haat van de wereld.

Ruzie o mij heen.

Waar is die tijd gebleven.

Dat God woonde hier beneen.

Mijn hart bedrijft kwaad.

God die het zware, zware leed mij heeft toegelaat.

Ik dacht waar is mijn hart o heen gerezen.

Mijn hart jubelt de duivel zij geprezen.

 

In het donker van mijn leven.

Als mijn hart verstijfd van angst.

Ja God wil mij vergeven.

De heilige geest in mij zenden.

De duivel van mij wenden.

 

In het donker van mijn leven.

Schijnt het licht.

Al wat ik heb bedreven.

T ‘ is meer dan een gedicht.

Want God geeft evangelie aan z’n kinderen.

Zodat zij zijn kruisdood zouden herinnerden.

Om ons van die zwarte periode te steunen en te bevrijden.

Hij wilde voor mij lijden.

Het zwarte van mijn kwaad.

K’ heb spijt maar het is niet te laat.

Vergeving van de vader.

Brengt mij bij onze Heere Jezus nader.

Zodat ik op Hem kan zien.

Mijn zonden ter niet doe en Hem eeuwig dien.