Als vrome christen leven zal hier haast zijn gedaan.

20-06-2014 21:50

Als vrome christen leven zal hier haast zijn gedaan.

 

De wereld verlaat God

De wereld trekt zich niks aan van zijn gebod.

Zonde wordt het feest van iedere dag.

Ga jij ook mee?

 

De wereld heeft het niet door.

Ze zijn in barensnood.

Want eens komt de grote dag.

De dag dat ik verloor.

 

De wereld verlaat God

De wereld trekt zich niks aan van zijn gebod.

Zonde wordt het feest van iedere dag.

Ga jij ook mee?

 

De duivel gaat briesend voort.

Zoeken ’t wie hij kan verslinden.

Maar de mens heeft het niet door.

Ze is zo ver afgedwaald.

 

 De wereld verlaat God

De wereld trekt zich niks aan van zijn gebod.

Zonde wordt het feest van iedere dag.

Ga jij ook mee?

 

Ik zie drie vijanden opdoemen.

De duivel die mensen verslind.

De wereld die mensen verleidt.

Maar als ergste mijn eigen vlees.

 

De wereld verlaat God

De wereld trekt zich niks aan van zijn gebod.

Zonde wordt het feest van iedere dag.

Ga jij ook mee?

 

Nederland verlaat God.

Mensen die Hem niet meer nodig hebben.

Ze vergeten alleen hun eeuwig lot.

De eeuwige dood die hun te wachten staat.

 

De wereld verlaat God

De wereld trekt zich niks aan van zijn gebod.

Zonde wordt het feest van iedere dag.

Ga jij ook mee?

 

Mijn hart schreeuwt met de dichter mee.

Oorlof mijn arme schapen.

Gij zijt in grote nood.

 Uw herder zal niet slapen.

Al zijt gij nu verstrooid.

 

 

De herder slaapt niet.

Hij zoekt u elke dag op.

Wat doet u?

Vergeet u uw eeuwig lot?

U bent in grote nood.

Wil u tot God begeven.

Zijn heilzaam woord voortaan.

Als vrome christen leven zal hier haast zijn gedaan.

 

Staande te houden in deze wereld van Babel is moeilijk.

De verleidingen komen de brievenbus van mijn hart binnen.

Het is moeilijk vol te houden , maar wat doe jij?

Ga jij mee met de wereld?

Of laat jij je dragen door de Heere Jezus