Nieuws: 

 
Het afgelopen jaar zijn we bezig geweest om eerder gemaakte gedichten herzien. Dit betrof totaal meer als zeventig gedichten waaronder er binnenkort nog twee van op de website geplaatst zullen worden. Ook is er een sortering gemaakt bij het tabblad gedichten. Zo hebben we de gedichten ingedeeld op, normale gedichten, gedichten met een bijzonder gebeurtenis zoals Kerst, Pasen of Hemelvaart en gedichten over liefde en versjes. 

Gedicht van de week :

' Hij blijft bij mij.'

 

In het diepe tranendal van mijn leven,

staat een o zo kostbaar zinnetje geschreven.

Mijn Heere is bij mij en laat mij nooit alleen,

Al ga ik door stormen, vuur en rampen heen.

 

Christus blijft bij mij waar ik en hoe ik ook ga.

In Zijn voetstappen wil ik wandelen met t’ oog op Zijn gená.

Waar Hij is wil ik zijn en vind ik rust bij Hem.

Dierbaar zijn die woorden, die schatten van Zijn stem.

 

Met Hem als Gids en als Leidsman gaat Hij mij voor.

Opdat ik mijn Voleinder volgen mag en in Zijn treden spoor.

Al ga ik door stormen, door het kolken van de zee.

Wis en waarachtig, Hij steunt mij en gaat met mij mee.

 

Zelfs door vervolgingen spreekt Hij tot mij door middel van t’ woord.

Houdt moed, strijdt de goede strijd, Ik heb je stem verhoord.

En als ik denk, k’ voel me alleen, troost Christus mij.

In Zijn armen draagt Hij mij verder en blijft aan mijn zij.

 

Tot in mijn laatste ogenblikken sterkt Hij mij door Zijn geest.

Dit leven op aard is nooit en te nimmer vergeefs geweest.

Want door Christus mocht ik iets van Zijn liefde verspreiden.

Zijn rechterhand die Hij nooit van mij deed scheiden.

 

Zoals een kind geborgen aan het hart van Vader.

Zo was hij op aarde mijn Levensader.

Ik kon niet zonder Hem leven, Hij was mijn levenskracht.

Door Hem had ik de strijdt gestreden en de loopbaan volbracht.

 

Mijn naaste zagen het wonder wat Christus in mij deed.

Ik kon staande houden door het geloof in Christus welke ik beleed.

Ze zagen de liefde tot anderen zo als zij nimmer hadden gezien.

Ik was een echt christen geworden niet met heden maar met vooruitzien.

 

Dat was al mijn verlangen geweest om te zijn waar Hij mijn liefste is.

Zijn bloed voor mijn zonden, Gods genade was mijn getuigenis.

Niets kon op aarde mij scheiden van die liefde tussen Hij en mij.

Ja heerlijk bij de Heere te zijn, zalig dat verzoend Lam, gezegend zijt Gij.

 

 

Waarom noemt ge de Vader?
Antw : Allereerst wel met het oog op Christus, Die zowel Zijn Wijsheid is, van Hem geboren
voor alle tijden, alsook gezonden in deze wereld, verklaard is Zijn Zoon te zijn. Hieruit toch
leiden wij af, dat daar God de Vader van Jezus Christus is, Hij ons ook tot een Vader is.

Harm-Jan Breugem

Poster van de maand.

NIEUWS 

  • Prekenserie Gods trouw en bewaring. Deel 1-5 online
  • Volg ons ook op Facebook: Gedichten Met Een Boodschap (Harm-Jan Gedichten)

Welkomstwoord

Welkom op mijn gedichten website.

Op de website zijn de volgende dingen te vinden: Gedichten met een boodschap, gedichten, posters en preken

Onze startpagina bied elke week een gedicht en maandelijks een poster. Zeker de moeite waard om elke week even te kijken :)

 

Onze nieuwsbrief

Wilt u onze nieuws brief ontvangen? Vul dan u e-mailadres hieronder in en u ontvangt 1 keer per 2 weken een gedicht en één poster.