Nieuws: 

Gedicht van de week :

' Dat is de stem van mijn Liefste'

 

Ik hoorde een stem in mijn leven die mij kende en mij riep.

‘Mijn Zoon, Mijn dochter geef Mij jouw hart.’

Geef Mij jouw lasten, jouw zonden en jouw gebreken.

Och ik ware vanouds onder dit zondepak bezweken.

 

Maar de stem van Mijn Liefste was daar en deez’ klonk zo rijk.

Daarin klonk het verlangen van de Bruidegom naar Zijn bruid tegelijk.

De liefde voor Zijn schapen en voor het verlorene wat Hij zoekt.

Hij stierf aan het kruis voor mijn zonden, Hij werd in mijne plaats vervloekt.

 

Alles aan Mijn Liefste is gans begeerlijk, zo rijk en zo schoon.

Hij kusse mij met de kussen van Zijn mond, Mijn Liefste, Vaders Zoon.

De liefde is Zijn banier over mij en Zijn ogen oprecht als de duiven.

De liefde die afstraalt van Zijn wangen zo heerlijk van kleur als trossen druiven.

 

Zijn linkerhand is onder mijn hoofd en Zijn rechterhand omhelze mij.

Dat is de taal en de gunst van Zijn liefde, in zorg en in nood, Hij is erbij.

En wat een troost dat Hij mij niet aan mijn lot overlaat noch verstoot.

Bij Hem is de bron van vergeving en genade zo oneindig groot.

 

En als ik somtijds mijn Liefste zoek, maar ik vind Hem niet.

Dan mag ik weten dat Hij mij uit de hoge hemel in genade ziet.

Dat Hij mij wil leren, dat ik niet zonder Hem leven wil en leven kan.

Dat alles wat ik mee moet maken een doel heeft in Gods alwijze plan.

 

Wat kan soms het verlangen zo groot zijn naar de Bruidegom.

Het verlangen om Hem te mogen zien en te weten ik ben Zijn eigendom.

Om voor altijd die tere en liefdes stem van de Bruidegom te horen.

Waar eens geen tranen vloeien zullen, maar klinken psalmen in hemelse koren.

 

Mijn liefste heeft voor mijn zonden betaald, Hij stierf aan het kruis voor mij.

Hij kocht mij met de hoogste prijs van Zijn leven en sprak mij vrij.

Dat Hij mij zo heeft liefgehad, wat een groot ontzagwekkend wonder is dat.

Dat Hij die spot en smaad wilde dragen, ja dat Hij mij onvoorwaardelijk heeft liefgehad.

 

Mijn Liefste roept tot mij of ik mij niet langer voor Hem wil verbergen.

Maar dat ik tot een levend getuigenis mag zijn voor de mensen om mij heen.

Mijn Liefste komt straks mij halen, huppelend over de bergen.

Opdat ik voor eeuwig bij Hem weze en met Hem de bruiloft des Lams betreën.

 

Maar op aarde troost mij die gedachte: Mijn Liefste is Mijn en ik ben Zijn.

Hand in hand, Zijn voetstappen volgend in ziekte, vreugde en zielenpijn.

Het leven is geworden; zaaien, volgen, hopen, bidden en verwachten.

Wetend dat Hij mij nooit begeven zal en dagelijks geven alle krachten.

 

Waarom noemt ge de Vader?
Antw : Allereerst wel met het oog op Christus, Die zowel Zijn Wijsheid is, van Hem geboren
voor alle tijden, alsook gezonden in deze wereld, verklaard is Zijn Zoon te zijn. Hieruit toch
leiden wij af, dat daar God de Vader van Jezus Christus is, Hij ons ook tot een Vader is.

Harm-Jan Breugem

Poster van de maand.

NIEUWS 

  • Prekenserie Gods trouw en bewaring. Deel 1-5 online
  • Volg ons ook op Facebook: Gedichten Met Een Boodschap (Harm-Jan Gedichten)
 
 
Het afgelopen jaar zijn we bezig geweest om eerder gemaakte gedichten herzien. Dit betrof totaal meer als zeventig gedichten, en zijn we verheugd u te mogen meedelen dat inmiddels alle gedichten op de site staan. Naast de gedichten op de site, hebben we ook een sortering gemaakt bij het tabblad gedichten. Zo hebben we de gedichten ingedeeld op, normale gedichten, gedichten met een bijzonder gebeurtenis zoals Kerst, Pasen of Hemelvaart en gedichten over liefde en verscheidene versjes. 
 

Welkomstwoord

Welkom op mijn gedichten website.

Op de website zijn de volgende dingen te vinden: Gedichten met een boodschap, gedichten, posters en preken

Onze startpagina bied elke week een gedicht en maandelijks een poster. Zeker de moeite waard om elke week even te kijken :)

 

Het afgelopen jaar zijn we bezig geweest om eerder gemaakte gedichten herzien. Dit betrof totaal meer als zeventig gedichten, en zijn we verheugd u te mogen meedelen dat inmiddels alle gedichten op de site staan. Naast de gedichten op de site, hebben we ook een sortering gemaakt bij het tabblad gedichten. Zo hebben we de gedichten ingedeeld op, normale gedichten, gedichten met een bijzonder gebeurtenis zoals Kerst, Pasen of Hemelvaart en gedichten over liefde en verscheidene versjes. 

Onze nieuwsbrief

Wilt u onze nieuws brief ontvangen? Vul dan u e-mailadres hieronder in en u ontvangt 1 keer per 2 weken een gedicht en één poster.